Contact

Softelnet S.A.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000423297
NIP: 677-22-19-167
REGON: 356761418
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

Softelnet spółka akcyjna sp.k.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000274071
NIP: 677-22-84-294
REGON: 120410570

Global Softelnet spółka akcyjna sp. k.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000320712
NIP: 677-23-21-718
REGON: 120835878

SOFTELNET UK LTD

Registered office address: 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, London
Post Code: EC1N 8LE
Company Number: 14103304

Seat and address

ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

Contact

Office

tel: +48 533 044 125
e-mail: info@softelnet.pl

Outsourcing
tel.: +48 533 044 125
e-mail: outsourcing@softelnet.pl

Sales department
tel.: +48 533 044 125
e-mail: sales@softelnet.pl

Recruitment
tel: +48 533 044 125
e-mail: career@softelnet.pl

Comments are closed.