Optymalizacja: zadania serwisowe i praca ekipy

Planujesz zadania serwisowe i pracę dla ekip – przeczytaj

Ksavi Workforce to nowoczesna aplikacja przeznaczona dla przedsiębiorstw, które pragną zminimalizować koszty realizacji zadań terenowych przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania personelem.

Przyjazny interfejs użytkownika pomaga kadrze kierowniczej w intuicyjny sposób organizować prace personelowi mobilnemu oraz planować, monitorować i rozliczać wykonywane zlecenia.

Dzięki zastosowaniu urządzeń przenośnych, map cyfrowych, optymalizacji tras oraz pozycjonowaniu GPS całkowity czas wykonywania zadań zmniejsza się, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektywności pracownika w terenie.

Optymalizuj zadania i pracę personelu

 • Minimalizacja kosztów realizacji usług dzięki w pełni elektronicznemu obiegowi zlecenia, kontroli używanych zasobów magazynowych, ograniczeniu obowiązków administracyjnych,
 • Zwiększenie czasu efektywnej pracy personelu mobilnego dzięki zastosowaniu aplikacji uruchamianej na urządzeniach przenośnych typu tablet, smartphone, PDA,
 • Skrócenie czasu i kosztów transportu dzięki zastosowaniu optymalizacji tras, pozycjonowaniu GPS i użyciu map cyfrowych,
 • Monitoring poziomu jakości usług dzięki systematycznej kontroli terminowości wykonywania zleceń oraz obowiązujących warunków SLA,
 • Usprawnienie pracy kadry zarządzającej dzięki intuicyjnemu interfejsowi planowania prac, obsługi zleceń, definicji zleceń okresowych oraz rozliczania klientów, pracowników i podwykonawców,
 • Ujednolicenie standardów i uszczelnienie procesów dzięki wykorzystaniu elastycznego silnika procesowego i odpowiednio odwzorowanej struktury organizacyjnej,
 • Zwiększenie efektywności i jakości wykonywanych prac dzięki podejmowaniu decyzji na podstawie zawsze aktualnych danych z terenu oraz przekrojowych raportów operacyjnych.

Ksavi Workforce zapewnia funkcje do zarządznia personelem i zadaniami

 • Planowanie harmonogramów prac personelu mobilnego uwzględniając kalendarze dostępności poszczególnych pracowników, dni wolne od pracy, wymagania kompetencyjne oraz strukturę organizacyjną firmy,
 • Usprawnienie obsługi zleceń zgodnie z wcześniej zdefiniowanym procesem umożliwiające podział zleceń na zadania, dyspozycję pomiędzy poszczególnych pracowników lub ekipy oraz monitorowanie i weryfikację ich wykonania,
 • Wsparcie dla zarządzania zleceniami krytycznymi, incydentami, wymaganiami SLA oraz okresowymi pracami planowymi,
 • Ewidencja danych rozliczeniowych uwzględniająca podział na robociznę, użyte materiały oraz transport (R+M+T),
 • Ewidencja danych klientów, obiektów, zleceń, zadań, lokalizacji, umów SLA, pracowników, jednostek organizacyjnych rozbudowana o możliwość dostosowania zakresu przechowywanych informacji do własnych potrzeb,
 • Ewidencja dokumentów magazynowych i dowolnie zdefiniowanych zasobów wraz z informacją o ich aktualnej lokalizacji,
 • Mapy cyfrowe prezentujące pozycje mobilnego personelu, miejsca realizacji zleceń oraz podpowiedzi trasy przejazdu,
 • Raporty i zestawienia oparte o elastyczny silnik raportowy.

Materiały

zarządzanie personelem i zadaniami

Prezentacja aplikacji Ksavi Workforce w formacie PDF

Aplikacje mobilne

 • zadania serwisowe, planowanie pracy ekip - aplikacja mobilna Ksavi WorkforceLista zadań przydzielonych do realizacji pracownikowi mobilnemu wraz ze szczegółowymi danymi niezbędnymi do ich wykonania,
 • Możliwość opisania rezultatu wykonanych zadań z uwzględnieniem danych rozliczeniowych (R+M+T),
 • Dołączanie plików multimedialnych do zadań (np. zdjęcia, filmy) oraz czytanie kodów kreskowych przy użyciu wbudowanej kamery,
 • Prezentacja na mapie aktualnej pozycji z wykorzystaniem odbiornika GPS oraz miejsc realizacji zleceń i tras dojazdu,
 • Rozbudowane możliwości integracji z elementami sprzętowymi urządzenia przenośnego i aplikacjami na platformę Android (np. drukarka przenośna, Augmented reality),

Galeria

Jak zarejestrować nowe zlecenie?

Rejestracja nowego zlecenia obejmuje wprowadzanie danych dotyczących zleceniodawcy, jego obiektów, terminu wykonania zlecenia oraz umów SLA.

planowanie zadań ekip terenowych

Funkcjonalność związana z harmonogramami zapewnia czytelny sposób prezentowania planowanych zadań, pomaga w przydzielaniu prac oraz sugeruje wybór optymalnej ekipy realizacyjnej.

Lolalizacja prac na mapie w ksavi workforce

Funkcjonalność związana z mapami umożliwia prezentację miejsc realizacji zaplanowanych zadań oraz wyznaczanie optymalnych tras dla ekip wykonawczych.

Comments are closed.