Wsparcie planowania sieci FTTH/GPON w QGIS dla programu POPC 1.1

Koncepcja techniczna dla programu POPC 1.1

W związku z uruchomieniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wielu operatorów telekomunikacyjnych bierze udział w ogłoszonych konkursach dla działań osi priorytetowej 1.1. Część podmiotów już uzyskało, a część dopiero stara się w kolejnych konkursach uzyskać ze środków unijnych dofinansowanie na budowę sieci światłowodowych NGA na terenach tzw. „białych plam”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych przygotowaliśmy oprogramowanie, które ma na celu wesprzeć ich działania zarówno na etapie składania wniosków konkursowych jak i podczas dalszych prac związanych przygotowaniem inwestycji, ich realizacją oraz późniejszym utrzymaniem.

Geospatial Network Inventory

Na oferowane rozwiązanie składa się kilka produktów, które ze sobą zintegrowane dają operatorowi pełne wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą sieciową. Koncentrując się w pierwszej kolejności na etapie planowania sieci światłowodowej w ramach konkursu POPC 1.1 w zakresie oferowanego oprogramowania proponujemy wykorzystanie produktu Geospatial Network Inventory (GNI) w wersji darmowej (GNI FREE).

Geospatial Network Inventory (GNI) to system geoprzestrzennej ewidencji zasobów telekomunikacyjnych. Przeznaczony jest dla operatorów budujących, rozwijających i utrzymujących swoją infrastrukturę sieciową. Architektura aplikacji oparta jest na platformie geoprzestrzennej QGIS. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi GIS oraz wykorzystując jej ogromny potencjał funkcjonalny, stworzyliśmy produkt w pełni realizujący wymagania nowoczesnego operatora telekomunikacyjnego. Na podstawie analizy wymagań programu POPC 1.1 powstała dystrybucja GNI dedykowana wsparciu tego projektu. Zakres funkcjonalny wersji darmowej jest wystarczający, aby pomóc operatorom, planistom oraz projektantom sieci w:

 • przygotowaniu materiałów do wniosków konkursowych,
 • zaplanowaniu i zaprojektowaniu sieci FTTH dla obszarów już objętych umowami unijnymi w ramach pierwszego konkursu.

Wersja komercyjna GNI oraz dodatkowa integracja z systemem Ksavi Network Operations (KNO) rozszerza ten zakres funkcjonalny m.in. o:

 • Automatyczną budowę ewidencji na podstawie wybranej koncepcji planowanej sieci,
 • Pełną ewidencję sieci telekomunikacyjnej (teletechnika, spawy, część stacyjna, floorplan, gospodarka przestrzenią i powierzchnią),
 • Kosztorysowanie,
 • Realizacja i nadzór inwestycji,
 • Rozwój i utrzymanie infrastruktury,
 • Dzierżawy.

Zastosowanie w POPC 1.1

Szczegółowy opis zastosowania wersji darmowej oraz komercyjnej w ramach wsparcia działań POPC 1.1 został przedstawiony w poniższych tabelach.

 

Rezultaty wykorzystania GNI FREE dla POPC 1.1

Kablowanie jednej gminy o średniej liczbie punktów adresowych wykonywane jest w 5 do 10 minut na komputerze o standardowych parametrach sprzętowych. Materiał wideo opublikowany w kolejnym rozdziale prezentuje sposób działania narzędzia. W wyniku przeprowadzenia całego procesu planowania sieci NGA na wybranej gminie otrzymujemy w systemie szereg produktów zestawionych poniżej.

Rezultaty w QGIS:

 • Propozycja grupowania punktów adresowych w agregaty popytowe,
 • Przebieg trasowy kabli z lokalizacją OLT oraz rozmieszczeniem złącz,
 • Obliczony profil kabla optycznego oraz jego długość,
 • Wybrany model kabla na podstawie jego profilu i technologii kablowania,
 • Klasyfikacja złącz na końcowe oraz rozgałęźne,
 • Klasyfikacja wymagalności kabli według kryterium podłączenia budynków jednostek oświatowych,
 • Mapa koncepcyjna sieci w formacie SHP,
 • Mapa punktów adresowych objętych inwestycją w formacie SHP,
 • Efekty swoich prac zgrupowane w niezależnych zleceniach.

 

Generowane zestawienia:

 • Zestawienie kabli wraz z ich długością i profilem,
 • Zestawienie złącz,
 • Rejonizacja punktów adresowych objętych inwestycją wraz z przyporządkowaniem do złącza,
 • Dane pozwalające na obliczenie kosztów inwestycji oraz kosztów podłączenia pojedynczego punktu adresowego.

Dokumenty i filmy produktowe

Film pokazujący opracowanie koncepcji sieci FTTH na przykładowej gminie

Koncepcja sieci FTTH dla POPC 1.1

Krótki opis zasady działania oprogramowania GNI FREE POPC1.1 w formacie PDF

Szkolenia i warsztaty

Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów starających się o dofinansowanie, oferujemy szkolenia z oprogramowania przygotowującego materiał do wniosków POPC 1.1. Opracowaliśmy jednodniowy program szkolenia połączony z częścią praktyczną w formie warsztatów. Szkolenie umożliwia zaznajomienie się z zasadą działania oprogramowania. Warsztaty prowadzone pod opieką naszych specjalistów pozwalają wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce planując sieć światłowodową na jednej z gmin wybranych z bazy białych plam.

W celu efektywnego wykorzystania dostępnego czasu szkolenia i warsztatów preferujemy niewielkie grupy szkoleniowe liczące maksymalnie 6 osób. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do dedykowanego stanowiska szkoleniowego. Dodatkowo dla chętnych oferujemy instalację GNI FREE na komputerach uczestników.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w szkoleniu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na e-mail szkoleniagni@softelnet.pl

Pobierz wersję GNI FREE dla POPC 1.1

Wersja Geospatial Network Inventory w dystrybucji wspierającej program POPC 1.1 dostępna jest w kilku wariantach:

 • Pobierz wersję GNI FREE POPC 1.1. Wersja do pobrania poprzez link wysyłany drogą mailową. Przejdź do formularza w celu określenia danych umożliwiających przesłanie odpowiedniego linka
 • Instalacja GNI FREE POPC 1.1 na komputerze uczestnika szkolenia. Rekomendujemy ten wariant, ze względu na możliwość skorzystania z oprogramowania na własnym komputerze podczas warsztatów szkoleniowych
 • Wykorzystanie gotowego środowiska FREE GNI POPC 1.1 umieszczonego w naszej chmurze udostępnianego przez zdalny pulpit. Ta opcja daje wysoką wydajność użytkowania, bezobsługowe aktualizacje oprogramowania oraz duże możliwości wsparcia naszych ekspertów w przypadku napotkania problemów w trakcie pracy z oprogramowaniem.

W przypadku zainteresowania wersją komercyjną prosimy o kontakt.

Comments are closed.