MatroX-Sales – Wsparcie sprzedaży

MatroX-Sales – Wsparcie sprzedaży

Wprowadzenie

MatroX-Sales to aplikacja desktopowa (instalowana na komputerach użytkowników) przeznaczona dla przedsiębiorstw handlowych, które poprzez wykorzystanie technologii informatycznych chcą uzyskać możliwość zwiększenia zysków ze swojej działalności.

Aplikacja przystosowana jest do wspierania wszystkich procesów związanych z zarządzaniem siecią sprzedaży: począwszy od samej sprzedaży, poprzez obsługę procesów magazynowych aż po ułatwianie przeprowadzania kontroli. Dostęp do aplikacji można uzyskać przez różne konsole dostępowe (telefon komórkowy, PDA, laptop, komputer stacjonarny).

Architektura systemu zawiera:
Centralną bazę danych – gromadzącą wszystkie informacje na temat kontaktów z klientem, sprzedaży produktów i usług, raportów ze spotkań, struktury organizacyjnej firmy (część obowiązkowa),
Aplikację centralną – przeznaczoną przede wszystkim do generowania raportów oraz administracji systemem, pracującą na danych z bazy centralnej (część obowiązkowa),
Aplikację kliencką – przeznaczoną do zainstalowania na przenośnych komputerach pracowników lub na komputerach punktów sprzedaży, pracującą na danych z bazy centralnej lub lokalnej (część opcjonalna),
Aplikację mobilną – przeznaczoną na urządzenia mobilne (typu PDA) dla użytkowników terenowych, pracującą na bazie lokalnej (część opcjonalna).

Korzyści

 • 10Zarzadzanie siecią sprzedaży,
 • Zarzadzanie relacjami z klientem,
 • Zarzadzanie przepływem krytycznej informacji,
 • Dystrybucja danych w rozproszonej strukturze organizacyjnej,
 • Zarzadzanie organizacją pracy,
 • Monitorowanie parametrów KPI,
 • Raportowanie,
 • Wspomaganie zarządzania sprzedaży bezpośredniej,
 • Wsparcie dla strategicznych decyzji.

Funkcjonalności

Aplikacja MatroX-Sales ma budowę modułową, dzięki czemu można ją dostosować do specyficznych wymagań klienta. Dostępne są następujące moduły funkcjonalne:

Moduł Sprzedaż

 • baza produktów,
 • obsługa procesu sprzedaży,
 • tworzenie dokumentów sprzedażowych,
 • wydruk paragonów oraz faktur,
 • kontrola zgodności i dostępności sprzedawanego asortymentu.

Moduł Kasa

 • ewidencja przychodów i rozchodów za pośrednictwem dokumentów „Kasa przyjmie” i „Kasa wyda”,
 • tworzenie dziennych raportów kasowych,
 • możliwość powiązania dokumentu kasowego ze sprzedażowym.

Moduł Punkty

 • ewidencja informacji dotyczących punktów sprzedaży, takich jak: dane teleadresowe, dane prowizyjne, wyniki finansowe, wskaźniki KPI, itp.

Moduł Pracownicy

 • odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy,
 • ewidencja informacji o pracownikach,
 • delegowanie obowiązków,
 • kontrola realizacji zadań,
 • raportowanie czasu pracy,
 • zarządzanie urlopami,
 • ewidencja wyjść i wejść pracownika (integracja z czytnikami kart).

Moduł Magazyn

 • udostępnienie szczegółowych informacji na temat asortymentu, stanów magazynowych,
 • obsługa dokumentów magazynowych,
 • tworzenia faktur do wydań zewnętrznych,
 • automatyzację procesu zatowarowania poprzez możliwość współpracy z czytnikiem kodów.

Moduł Wizyta

 • planowanie pracy (tworzenie harmonogramów),
 • przeprowadzanie wizyt punktów (wypełnianie dokumentów z kontroli),
 • ocena pracowników,
 • realizacja wizyt handlowych.

Moduł Dokumenty

 • definiowanie szablonów dokumentów,
 • obsługa wypełniania dokumentów,
 • eksport dokumentów do plików PDF, XLS, możliwość wydruku, wysłania mailem,
 • dostęp do historii wypełnionych dokumentów,
 • tworzenie zestawień z wypełnionych dokumentów.

Moduł Klienci

 • ewidencja danych klientów,
 • obliczanie wskaźników KPI, innych zdefiniowanych wskaźników klasyfikacyjnych,
 • segmentacja klientów.

Moduł Komunikaty

 • wymiana wiadomości pomiędzy użytkownikami.

Moduł Raporty

 • tworzenie raportów z danych zgromadzonych w systemie,
 • zapisywanie własnych raportów na podstawie wbudowanych szablonów,
 • eksport raportów do plików XLS.

Materiały

pdf4

Prezentacja aplikacji Ksavi Auditor w formacie PDF

Referencje

orangePolska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. – Operator sieci mobilnej Orange, pod której marką sprzedawana jest telefonia komórkowa i stacjonarna, mobilny i stacjonarny dostęp do internetu, transmisja danych oraz usługi multimedialne. Właścicielem PTK Centertel jest Telekomunikacja Polska S.A. Jednym z projektów realizowanych w ramach wieloletniej współpracy jest wdrożenie Systemu Informacji Sprzedaży wspomagającego kontrolę standardów jakości w sieci sprzedaży i usług PTK Centertel, obejmującego wszystkie elementy struktury organizacyjnej (salony własne, franczyzowe, agencyjne).

List referencyjny z dnia 2012.12.19

Comments are closed.