Procesy operatora telekomunikacyjnego, operacje na sieci

Ksavi OSS Suite – zarzadzanie usługami telekomunikacyjnymi

Wprowadzenie

Ksavi OSS Suite to rozbudowany system informatyczny wspierający procesy zachodzące w sieci telekomunikacyjnej. Umożliwia operatorom telekomunikacyjnym obsługę najważniejszych obszarów swojego biznesu w obszarze OSS (ang. Operations Support Systems). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej architektury, poszczególne podsystemy, same lub w kooperacji z innymi elementami rozwiązania, realizują procesy zgodne z opracowaną przez TeleManagement Forum specyfikacją eTOM.

Ksavi OSS Suite składa się z wybranych systemów dostępnych w ofercie Softelnet oraz modułów zapewniających ich integrację w jeden spójny system teleinformatyczny. Dodatkowo jego architektura umożliwia integrację z innymi systemami zewnętrznymi zgodnie z przyjętymi standardami oraz najnowszymi technologiami.

Ksavi OSS Suite realizuje procesy biznesowe wspierając operatora w następujących obszarach:

 • Business Process Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi,
 • Network Inventory – ewidencja zasobów sieci telekomunikacyjnej,
 • Fault Management – obsługa alarmów i zdarzeń zaistniałych w sieci,
 • Field Service Management – zarządzanie pracami personelu mobilnego,
 • Service Inventory and Provisioning – ewidencja i dostarczanie usług,
 • Customer Management – zarządzanie bazą klientów,
 • Trouble Ticket – obsługa problemów.

Więcej informacji można uzyskać pod adresemi:

paszportyzacja sieci
projektowanie sieci światłowodowych
projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Korzyści

 • 7wsparcie użytkownika i zwiększenie automatyzacji na każdym etapie realizacji procesów obszaru OSS,
 • kompletne rozwiązanie zmniejsza potrzebę integracji z innymi elementami środowiska OSS,
 • niski koszt integracji dzięki elastycznej architekturze i zastosowaniu interfejsów zgodnych z uznanymi standardami,
 • wysoka konfigurowalność umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz dynamicznej sytuacji na rynku usług i produktów,
 • krótki czas wdrożenia dzięki integracji gotowych produktów w jeden spójny system klasy OSS,
 • minimalne koszty utrzymania i rozwoju systemu, również w sytuacji rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, dzięki wysokiej skalowalności całego rozwiązania,
 • możliwość kilkuetapowego wdrożenia całości systemu bez ponoszenia dużych kosztów początkowych,
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień i przekrojowych analiz za pomocą rozbudowanego systemu raportowego.

Comments are closed.