Doradztwo IT

Doradztwo IT

Wprowadzenie

Softelnet udostępnia swoją wiedzę technologiczną oraz doświadczenie biznesowe w obszarze rozwiązań informatycznych klasy enterprise. Specjalizujemy się zwłaszcza w:

  • analizie potrzeb i wymagań klienta,
  • określeniu architektury docelowego rozwiązania,
  • opracowaniu strategii IT,
  • przygotowaniu biznesowego uzasadnienia realizacji przedsięwzięcia,
  • przygotowaniu planu projektu, kluczowych czynników sukcesu oraz analizy ryzyka,
  • modelowaniu procesów z wykorzystaniem standardowych praktyk i technologii,
  • przygotowaniu wysokiej jakości dokumentacji.

Świadczymy również usługi outsourcingowe.

Współpracę z klientem rozpoczynamy od dokładnego poznania charakterystyki jego przedsiębiorstwa oraz wyzwań, które przed nim stoją. Następnie poddajemy sytuację gruntownej analizie umożliwiającej przygotowania propozycji, które naszym zdaniem najpełniej realizują cele postawione przez klienta. W rezultacie dostarczamy komplet informacji potrzebnych do sprecyzowania efektu końcowego proponowanych rozwiązań. Ufamy, że w ten sposób najlepiej pomagamy klientowi w podjęciu ostatecznej decyzji.

Comments are closed.