MatroX-Sales Insurance – Wsparcie sprzedaży ubezpieczeń

MatroX-Sales Insurance – Wsparcie sprzedaży ubezpieczeń

Wprowadzenie

MatroX-Sales Insurance jest systemem informatycznym wspierającym procesy sprzedaży ubezpieczeń w towarzystwach ubezpieczeniowych. System zapewnia obsługę wielu kanałów sprzedaży usług i produktów ubezpieczeniowych, takich jak: broker, partner, agent, sprzedaż przez Internet, Call-Center.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm z sektora ubezpieczeniowego, Softelnet dostarcza kompletne rozwiązanie MatroX-Sales Insurance pozwalające na kontrolę procesu sprzedaży, automatyzację raportowania oraz wzrost standardu zarządzania w towarzystwie ubezpieczeniowym. Wysoki standard w zarządzaniu pozwala na zwiększenie jakości realizowanych w sieci procesów, ich kontrolę i rozwój.

Istotną rolę w systemie MatroX-Sales Insurance pełni centralna baza danych gromadząca wszystkie informacje na temat sieci sprzedaży dostarczane z aplikacji klienckich oraz systemów współpracujących (np. system obsługujący dział księgowości, kadr). Aplikacja kliencka umożliwia przede wszystkim wprowadzanie i zapisywanie informacji o poszczególnych klientach oraz przedstawicielstwach, przesyłanie tych informacji do centralnej bazy danych, a także pobieranie z niej informacji wprowadzanych do systemu w centrali firmy.

Korzyści

 • Poprawa jakości obsługi klienta,
 • Usprawnienie procesów sprzedaży,
 • Podwyższenie standardów pracy,
 • Wsparcie procesów decyzyjnych i planowania dzięki raportom,
 • Ułatwienie rozliczeń między TU i agentami,
 • Wzrost efektywności pracowników – skrócenie do minimum procesów raportowania przełożonym,
 • Stworzenie kompletnej bazy wiedzy na temat produktów, klientów i kontaktów z nimi,
 • Wzrost poziomu obsługi klienta,
 • Koordynacja pracy poszczególnych przedstawicieli,
 • Wsparcie akcji promocyjnych,
 • Wsparcie w codziennej pracy przedstawiciela.

Funkcjonalności

Funkcjonalność dla agentów ubezpieczeniowych:

 • Rejestracja ubezpieczeń,
 • Dostęp do aktualnych informacji produktowych, promocyjnych, cenowych,
 • Możliwość wydruku polis oraz innych dokumentów wymaganych w pracy agenta,
 • Organizacje pracy – tworzenie terminarza spotkań z klientami i zadań,
 • Tworzenie bazy klientów i historii wszystkich kontaktów,
 • Rozliczanie agenta z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • Automatyczne wyliczanie prowizji,
 • Zarządzanie i rozliczanie z druków ścisłego zarachowania,
 • Wspomaganie raportowania: generowania zestawień i raportów wymaganych przez TU.

Comments are closed.