Wsparcie zarządzania organizacją

Wsparcie zarządzania organizacją

Wprowadzenie

Działalność organizacji odnoszącej sukcesy w dużej mierze uwarunkowania jest zastosowaniem rozwiązań informatycznych, wspomagających kadrę zarządzającą w tak szerokim spektrum działań jak planowanie, organizowanie, kontrola oraz raportowanie. Skuteczne i dobrze zintegrowane systemy informatyczne pozwalają znacząco zmniejszyć nakład pracy między innymi poprzez:

 • automatyzowanie procesów obarczonych ryzykiem błędów czynnika ludzkiego,
 • ujednolicenie procedur wewnętrznych organizacji,
 • gromadzenie wiedzy umożliwiającej w prosty sposób wgląd w aktualną kondycję firmy,
 • polepszenie nadzoru nad jakością wykonywanych zadań,
 • dostarczanie informacji zwrotnych o skuteczności podjętych działań za pomocą raportów oraz wielowymiarowych analiz, które potrafią istotnie wspomóc proces podejmowania decyzji kluczowych dla dalszego rozwoju.

Z myślą o tym, specjaliści z Softelnet opracowali szeroki wachlarz produktów mających na celu wsparcie kadry zarządzającej w procesie kierowania organizacją. Składają się na niego dwie rodziny produktów: nowoczesne aplikacje internetowe Ksavi oraz tradycyjne, desktopowe systemy MatroX. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach wybranych produktów:

 • Ksavi Auditor – kontrola standardów świadczonych usług,
 • Ksavi Workforce – kompleksowa obsługa realizacji zleceń i zarządzania pracami personelu,
 • Ksavi Learning – elastyczna platforma szkoleniowa,
 • Ksavi CRM – zarządzanie bazą klientów,
 • Ksavi Workflow – automatyzacja procesów biznesowych związanych z przepływem dokumentów,
 • Ksavi Monitor – system zarządzania zintegrowaną siecią czujników oraz jednostek interwencyjnych.
 • MatroX-Sales – podstawowa wersja narzędzia wspierającego procesy sprzedażowe,
 • MatroX-Sales Pharma – aplikacja wsparcia sprzedaży dedykowana dla potrzeb przedstawicieli medycznych,
 • MatroX-Sales Insurance – aplikacja wsparcia sprzedaży dedykowana dla potrzeb branży ubezpieczeniowej,
 • MatroX-Sales GSM – aplikacja wsparcia sprzedaży dedykowana dla potrzeb dealerów GSM,
 • MatroX-Work – dostępny przez przeglądarkę system do raportowania czasu pracy.

Comments are closed.