Provisioning usług telekomunikacyjnych, automatyzacja, bezobsługowy

Czy można skutecznie i tanio dostarczać usługi telekomunikacyjne?

Ksavi Provisioning to system informatyczny do obsługi procesu w jak najbardziej zautomatyzowany sposób dostarczenia usługi telekomunikacyjnej klientowi. Przeznaczony jest dla m.in. operatorów telewizji kablowych, sieci internetowych, telefonii VoIP oraz wirtualnych operatorów telefonii mobilnej. System realizuje zlecenia provisioningowe i wykonuje elementarne operacje na podsystemach dziedzinowych (technicznych), które współpracują z istniejącą infrastrukturą sprzętowo-usługowową operatora zapewniają konkretne usługi dla klientów końcowych. Rozwiązanie przystosowane jest do pracy jako Umbrella Management System przykrywając różnorodne technologie systemów dziedzinowych. Ksavi Provisioning umożliwia pracę jako niezależny system lub jako komponent działający w zintegrowanym środowisku operatora udostępniając graficzny interfejs użytkownika oraz API integracyjne. Funkcje API pozwalają na automatyzację masowych operacji.

Jak automatyzacja porcesu provisionigu usług wpływa na działania operatora

Automatyczne przetwarzanie zleceń otrzymanych z interfejsu API lub z trybu manualnego ich dekompozycja na instrukcje podstawowe pozwala uprościć obsługę klienta przez personel sprzedażowy (pewne techniczne aspekty zostają automatycznie uzupełniane), ograniczyć liczbę błędów związanych z parametrami konfiguracyjnymi. Eliminacja powyższych utrudnień zapewnia wzrost jakości obsługi klientów oraz ogranicza koszty wewnętrzne operatora. Wdrożenie automatycznego systemu do obsługi zleceń provisioningowych zapewnia:

 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu potrzebnego do uruchomienia klientowi wymaganych usług,
 • bezobsługowa realizacja procesów provisioningowych.
 • łatwa integracja z systemami BSS/OSS poprzez dostępne API zgodne ze standardami TMForum (m.in.eTOM, SID),
 • automatyzacja sytuacji konfliktowych oraz obsługi błędów pochodzących z systemów dziedzinowych,
 • szybki dostęp do ewidencji świadczonych usług wraz z historią zdarzeń provisioningowych.

Jak Ksavi Provisionig automatyzuje proces dostarczania usług

Nowoczesny system do dostarczania usług powinien cechować się odpowiednim poziomem elastyczności związanej z możliwością obsługi zleceń dla obecnych usług jak i tych wdrażanych w przyszłości. Pojęcie takiej elastyczności nazywamy Catalog-Driven-Provisioning. Koncepcja to polega na tym, że zarządzanie usługami sprowadza się do konfiguracji systemu. Użytkownik/operator po wdrożeniu rozwiązania posiada duże możliwości związane z konfiguracją usług bez konieczności wprowadzania modyfikacji w trybie kosztownych zmian w oprogramowaniu. Ksavi Provisioning udostępnia bogatą listę modułów, które umożliwiają implementacje idei Catalog-Driven-Provisioning, należą do nich:

 • katalog zasobów i usług wraz z narzędziami konfiguracyjnymi,
 • baza ewidencyjna obejmująca zasoby wykorzystywane do świadczenia usług (np. modemy kablowe, dekodery, karty dekoderów, karty SIM, baza numerów),
 • baza ewidencyjna klientów oraz obszarów świadczonych usług,
 • predefiniowana integracja z wybranymi systemami dziedzinowymi,
 • silnik procesowy – workflow –  z możliwością definicji przepływu procesu,
 • API integracyjne zgodne ze standardami TMForum,
 • możliwość rejestrowania zleceń odroczonych w czasie,
 • obsługa zleceń konfliktowych,
 • archiwizacja zleceń,
 • synchronizacja usług pomiędzy systemami, przy zachowaniu pełnej spójność danych,
 • pełna obsługa sytuacji awaryjnych w trakcie przetwarzania zdarzeń provisioningowych (zadania manualne, automatyczne ponowienia, mechanizm kompensacji),
 • rozbudowany i elastyczny system uprawnień umożliwiający tworzenie określonego zakresu dostępu do danych i funkcjonalności systemu,
 • bogaty interfejs graficzny dający szczegółowy wgląd w historię realizowanych zleceń.

Galeria

7

Ewidencja subskrybentów dla których można realizować zlecenia telekomunikacyjne.

8

Kompleksowa obsługa zleceń telekomunikacyjnych, m.in. rejestracja zleceń zwykłych i odroczonych, kolejkowanie zleceń, masowe operacje na zleceniach.

9

Obsługa operacji manualnych wraz z obsługą błędów w ramach zlecenia.

10

Diagnostyka i zarządzanie procesami przetwarzającymi zlecenia telekomunikacyjne.

11

Tworzenie zleceń przy pomocy zaawansowanego edytora.

12

Modelowanie procesów w notacji BPMN.

Comments are closed.