Zarządzanie pracami terenowymi, ekipy, aplikacja mobilna

Zarządzanie pracami terenowymi

Wprowadzenie

Na przestrzeni ponad dziesięciu lat współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej przekonaliśmy się, że rozbudowana sieć infrastruktury nie musi wiązać się w sposób jednoznaczny z wygórowanymi kosztami jej utrzymania. Kluczową kwestią w większości przypadków staje się wydajne korzystanie z posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów zarówno ludzkich, jak i materialnych.

W osiągnięciu tego celu z nieocenioną pomocą przychodzą dobrze zintegrowane narzędzia informatyczne pozwalające na znaczną automatyzację procesu delegowania prac personelowi pracującemu w terenie i przydzielania zasobów niezbędnych do ich wykonania. Pozwalają one w znacznym stopniu odciążyć kadrę zarządzającą oraz w dużej mierze ograniczyć straty wynikające z pomyłki ludzkiej.

Wiedzę zdobytą we współpracy z dużymi firmami telekomunikacyjnymi wykorzystaliśmy do opracowania zaawansowanych rozwiązań znajdujących zastosowanie również u firm z sektora Utilities. Skierowane są one do rożnego typu przedsiębiorstw, zarówno tych, które posiadają własne zaplecze techniczne, współpracują z siecią podwykonawców, jak i tych, które świadczą usługi serwisowe bądź remontowo-instalacyjne na obiektach zleceniodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym produktem wpierającym zarządzanie pracami terenowymi:

  • Ksavi Workforce – aplikacja internetowa przeznaczona dla przedsiębiorstw pragnących zminimalizować koszty wykonywanych usług przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania pracownikami.

Comments are closed.