MatroX-Sales Pharma – Wsparcie pracy przedstawicieli medycznych

MatroX-Sales Pharma – Wsparcie pracy przedstawicieli medycznych

Wprowadzenie

MatroX-Pharma to system informatyczny wydajnie wspierający działalność operacyjną przedstawicieli medycznych. Zadaniem systemu jest ułatwienie i usystematyzowanie realizacji codziennych wizyt u lekarzy. System asystuje przedstawicielowi medycznemu w wykonywaniu jego codziennej pracy, poczynając od zaplanowania zadań na dany okres, poprzez ich wykonanie aż po raportowanie wizyty swemu przełożonemu. Przełożeni, dzięki częstej aktualizacji danych w systemie, mają wgląd w bieżącą sytuację w podlegającym im regionie z uwzględnieniem szczegółowych akcji podejmowanych przez przedstawicieli medycznych.

Dzięki rozbudowanym funkcjom analitycznym systemu kadra zarządzająca otrzymuje przetworzone dane dotyczące bezpośredniej promocji leków w czytelnej i jasnej formie, co daje im możliwość podejmowania trafnych decyzji o charakterze strategicznym.

Korzyści

 • Obniżenie kosztów, dzięki usprawnieniu procesów i optymalizacji czasu pracy,
 • Zwiększenie efektywności działania przedstawicieli medycznych,
 • Usprawnienie pracy przedstawicieli medycznych,
 • Skrócenie procesu raportowania efektów pracy,
 • Uzyskanie kompletnej bazy wiedzy na temat klientów i historii kontaktów, produktów, działań konkurencji,
 • Wsparcie dla akcji promocyjnych,
 • Wsparcie dla procesów decyzyjnych.

Funkcjonalności

 • Planowanie i realizacja wizyt aptecznych i medycznych,
 • Wypełnianie ankiet, formularzy i dokumentów podczas wizyt,
 • Raportowanie o potrzebach klienta do centrali,
 • Gromadzenie danych na temat klientów oraz działań i aktywności konkurencji,
 • Rejestrowanie informacji o pozostawionych próbkach,
 • Obsługa akcji promocyjnych i marketingowych,
 • Podgląd historii wykonanych wizyt (w szpitalu, aptece, itp),
 • Dostęp do komunikatów przesyłanych z centrali i oddziałów.

Comments are closed.