Dzierżawa kanalizacji

Budujesz sieć FTTH lub DOCSIS – przeczytaj

Softelnet przedstawia rozwiązanie Ksavi Network Operations (KNO), które służy do wsparcia procesów związanych z dzierżawą kanalizacji kablowej, linii słupowych, włókien światłowodowych oraz kolokacji przestrzeni w salach, szafach, stojakach.

KNO odpowiada na potrzeby Operatorów związane z implementacją umowy ramowej dostępu do kanalizacji kablowej (ROI) obowiązującej na polskim rynku telekomunikacyjnym. KNO implementuje ofertę ramową ROI zarówno dla operatora właściciela (Orange PL) jak i dla Operatorów dzierżawców (Operator Alternatywny).

Poza implementacją ROI KNO zapewnia platformę B2B do obsługi umów dzierżawy pozostałych nieregulowanych zasobów sieci teletechnicznej takiej jak słupy i włókna. Jedną stroną platformy B2B są podmioty dysponujące zasobami przeznaczonymi do dzierżawy, a drugą stroną operatorzy, którzy potrzebują sieci teletechnicznej do budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej (FTTH, DOCSIS, DWDM) zgodnie z wytycznymi organizacji FTTH Council.

dzierżawa kanalizacji - rozwiązanie w chmurze

Rozwiązanie B2B – KNO w chmurze

KNO dla efektywnej pracy łączy środowisko GIS (qGIS2) z system do zarządzania zleceniami i zadaniami Ksavi dostępnym przez środowisko WWW i środowisko mobilne (WWW lub Android). Informacja produkowana w środowisku GIS jest współdzielona ze środowiskiem do zarządzania zadaniami, zleceniem, wyceną oraz magazynem dostępnym w systemie Ksavi. Z automatycznego przekazywania i współdzielenia informacji wynikają korzyści związane z uproszczeniem czynności związanych z obsługą procesu dzierżawy infrastruktury teletechnicznej.

Dla przypadków, gdy właściciel infrastruktury udostępni dzierżawcom dane o przebiegu infrastruktury odpowiedzi na zapytania sprowadzają się do akceptacji wygenerowanych zajętości i wydruku raportu stanowiącego załącznik do odpowiedzi na zapytanie.

Operatorzy (OA) mogą skorzystać z modułu planowania sieci dostępowej (FTTH, DOCSIS, GPON) w celu sprawnego przygotowania wniosku o potrzebne zasoby infrastruktury. Moduł planowania umożliwia wycenę przygotowanego zakresu wraz z podaniem kosztów materiałów, czynności oraz opłat za dzierżawę.

Optymalizuj proces dzierżawy kanalizacji, planowania i projektowania – FTTH, DOCSIS

 • Automatyzacja procesu przygotowania dokumentacji formalnej i projektowej dla sieci FTTH,
 • Automatyzacja obsługi: przygotowania zapytania i odpowiedzi na dzierżawę kanalizacji ROI,
 • Obsługa zadań terenowych wynikających z umowy dzierżawy,
 • Automatyzacja obsługi zapytań na elementy nie regulowane: słupy, włókna, sale kolokacyjne,
 • Automatyzacja podczas wytwarzania projektów technicznych dotyczących umowy dzierżawy wraz z wyposażeniem dodatkowym,
 • Automatyzacja planowania dla sieci FTTH, GPON, DOCSIS i przygotowanie zapytania na dzierżawę kanalizacji, słupów, włókien.

Uruchom KNO i planuj swoją sieć od podstaw

Środowisko WWW

 • [ROI] Rejestracja, przetwarzanie i zarządzanie zapytaniami o przedmiot dzierżawy ROI i zasobów nie regulowanych,
 • Implementacja struktury organizacyjnej operatorów,
 • Harmonogramowanie zadań i rozliczanie zadań,
 • [ROI] Kontrola SLA dla poszczególnych zapytań,
 • [ROI] Ewidencja podmiotów, umów, dokumentów (Operatorzy/JST),
 • Kosztorys dla projektów Technicznych,
 • [ROI] Raportowanie.

Środowisko mobilne

 • [ROI] Uzupełnianie danych przez pracowników w terenie – nadzór,
 • Kontrola czasu realizacji zadania,
 • Geokodowanie.

Środowisko GIS

 • [ROI] Definicja przedmiotu dzierżawy przy pomocy algorytmu najkrótszej ścieżki dla zakresu ROI przez Operatora/JST w postaci cyfrowej informacji posiadających współrzędne przestrzenne i przebieg,
 • Definicja przedmiotu dzierżawy przy pomocy algorytmu najkrótszej ścieżki dla zakresu słupy sale kolokacyjne, włókna przez Operatora/JST,
 • [ROI] Odpowiedź na zapytanie, przygotowanie rozwiązania alternatywnego, przygotowanie dokumentacji – przebieg kanalizacji,
 • [ROI] Generowanie dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem dzierżawy – przebieg w kanalizacji lub linii słupowej, otwory, umiejscowienie wyposażenia dodatkowego, dane adresowe i lokalizacyjne,
 • Opracowanie Projektu Technicznego dla przedmiotu dzierżawy,
 • Generowanie Projektu Wykonawczego dla przedmiotu dzierżawy, w tym lista elementów i czynności,
 • Generowanie dodatkowych schematów potrzebnych na etapie budowy kabli optotelekomunikacyjnych – np. rozpływ włókien,
 • Planowanie sieci FTTH – propozycja rozmieszczenie okablowania i złączy dla zadanego popytu z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury (kanalizacja, słupy, włókna) wraz z listą elementów i czynności.

Materiały

Środowisko GIS dla Ksavi Network Operations zapewnia QGIS, silnik bazy danych Postgres + postGIS.

 

postgreSQLQGIS

dzierżawa kanalziacji, słupów, kabli światłowodowych

Prezentacja rozwiązania w formacie PDF

Comments are closed.