Usługi SaaS naszych partnerów

Usługi SaaS naszych partnerów

Wprowadzenie

Softelnet, działając na rynku oprogramowania świadczonego w modelu SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), współpracuje z innymi dostawcami tego typu rozwiązań. Są to zazwyczaj młode przedsiębiorstwa należące do tzw. kategorii start-up, które mają własne ambitne pomysły biznesowe w zakresie nowoczesnych technologii i szukają partnerów biznesowych do współpracy na trudnym rynku IT. Zakres kooperacji obejmuje między innymi zintegrowaną sprzedaż świadczonych usług klientom biznesowym.

Model SaaS zapewnia użytkownikowi niezbędne narzędzia informatyczne bez konieczności inwestowania w rozbudowaną infrastrukturę komputerową. W przypadku oferowanych rozwiązań, aplikacje dostępne są dla klientów przy użyciu jedynie internetu i przeglądarki internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi aplikacjami świadczonymi w modelu SaaS przez naszych partnerów:

  • WorkSIDE – jest to rozwiązanie pozwalające organizować, optymalizować oraz usprawniać obsługę prac wykonywanych w terenie. Dostawcą tej usługi jest firma Requinno,
  • eCatio – jest to system służący do wspomagania kontroli sieci sprzedaży, przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających rozbudowaną sieć dystrybucji. Dostawcą tej usługi jest firma Demetes.

Comments are closed.