MatroX-Work – zarządzanie czasem pracy

MatroX-Work – zarządzanie czasem pracy

Wprowadzenie

MatroX-Work dostarcza pakiet narzędzi niezbędnych do zarządzania personelem w każdym przedsiębiorstwie. Aplikacja została zbudowana dla firm, które pragną umocnić swoją pozycję na rynku poprzez optymalne wykorzystywanie zasobów ludzkich jakimi dysponują, wzrost wydajności i jakości pracy oraz pełną kontrolę kosztów realizacji projektów.

Wdrożenie systemu pozwala wiarygodnie oceniać koszty realizacji poszczególnych projektów oraz zwiększać wydajność i jakość pracy. Najważniejszą zaletą jest jednak wyznaczanie wskaźników, które przedstawiają zyski i straty, jakie firma ponosi w wyniku działania swoich pracowników. Korelacja danych z systemu kontroli czasu pracy oraz z systemów kontroli jakości pozwala na rzeczywistą ocenę wartości, którą wnoszą poszczególni pracownicy. Moduły analiz i raportów pozwalają wykorzystać zgromadzone dane do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją przyszłych projektów i polityką kadrową.

Korzyści

 • Dostęp do bazy wiedzy o potencjale poszczególnych pracowników,
 • Możliwość poprawy jakości i efektywności pracy,
 • Ułatwienie w zarządzaniu projektami,
 • Rzetelna informacja na temat generowanych kosztów,
 • Możliwość obniżenia kosztów,
 • Wsparcie dla procesów decyzyjnych w zakresie zarządzania personelem (systemy motywacyjne, oceny pracownicze).

Funkcjonalności

 • 5Odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy w podziale na jednostki organizacyjne,
 • Ewidencja zadań,
 • Planowanie czasu pracy,
 • Przydzielanie zadań pracownikom oraz zarządzanie projektami,
 • Planowanie urlopów,
 • Wypełnianie arkuszy ocen okresowych oraz formularzy coachingowych,
 • Raporty z realizacji zadań,
 • Rankingi ocen pracowniczych,
 • Zestawienia prac w poszczególnych projektach,
 • Podsumowania spotkań coachingowych,
 • Integracja z istniejącą w przedsiębiorstwie elektroniczną infrastrukturą kontroli czasu pracy i kontroli dostępu do pomieszczeń,
 • Architektura gwarantująca możliwość rozwoju systemu i dostosowania go do specyficznych wymagań.

Materiały

pdf3

Folder aplikacji MatroX-Work w formacie PDF

Comments are closed.