Obsługa operatora wirtualnego MVNO, PostPaid, PrePaid, billing, rozliczanie

Jakie funkcje musi spełaniać platforma dla operatora MVNO

Ksavi MVNO to system informatyczny umożliwiający obsługę wirtualnej sieci komórkowej (ang. Mobile Virtual Network Operator). Przeznaczony jest dla firm, które pragną rozbudować swoją ofertę o usługi telefonii komórkowej.

Moduł CRM, magazyn kart SIM, silnik raportowy oraz mechanizmy komunikacji z operatorami strukturalnymi zapewniają kompleksowe rozwiązanie do obsługi sieci wirtualnej.

Dzięki zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz wdrożeniu podstawowych procesów między-operatorskich (np. przenoszenie numerów), system może zostać uruchomiony w krótkim czasie, spełniając przy tym formalne wymogi instytucji regulujących takich jak GIODO i UKE.

Intuicyjny interfejs użytkownika, wbudowany silnik procesowy oraz elastyczny system uprawnień umożliwiają dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb wirtualnego operatora.

Czego możesz oczekiwać od Ksavi MVNO

 • PostPaidPrePaid, obsługa sprzedaży produktów GMS w Operator MVNO, PostPaid, PrePaidmodelu PrePaid i PostPaid.
 • Sprzedaż usług głosowych i transmisji danych, roaming i limity transmisji danych, blokady numerów sms-premium, pakiety, promocje, cenniki krajowe i zagraniczne, zabezpieczenia anty-fraudowe.
 • BOK, funkcje obsługi abonentów, aktywacji usług, stan konta, historia wpłat.
 • Wsparcie procesów biznesowych operatora wirtualnego dzięki wykorzystaniu i odpowiedniej konfiguracji silnika procesowego. Wbudowany proces przenoszenia numerów (MNP) zgodny jest z obecnie ustalonym standardem i obsługuje wszystkich dostępnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce,
 • Krótki okres wdrożenia dzięki elastycznym mechanizmom komunikacji między-operatorskiej oraz wstępnie skonfigurowanym podstawowym procesom,
 • Możliwość automatyzacji procesów eliminująca konieczność ich obsługi przez pracowników,
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta dzięki skróceniu czasu potrzebnego do odszukania informacji lub wykonania operacji związanych ze zgłoszeniem klienta,
 • Pełny dostęp do danych dotyczących aktualnego stanu kont klientów daje możliwość szybkiego wyjaśniania z klientem wątpliwości, bez konieczności kierowania pytania do operatora strukturalnego,
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych zapewniany przez liczne mechanizmy zabezpieczeń dostępu oraz szyfrowanie danych.

Jak działa Ksavi MVNO

 • Ewidencja kart SIM, kont MSISDN oraz danych klientów spełniająca wymogi środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim, opisanych w załączniku do Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024,
 • Integracja z infrastrukturą operatorów strukturalnych za pośrednictwem dedykowanych modułów komunikacji. Dwukierunkowa wymiana danych pozwala na synchronizację informacji z zakresu provisioningu, billingu, CRM oraz danych raportowych,
 • Rozbudowany silnik procesowy dający możliwość dostosowania wbudowanych procesów do własnych potrzeb oraz szybkiego wdrożenia nowych specyficznych procesów usprawniających pracę MVNO,
 • Obsługa taryf telefonicznych wraz z zarządzaniem dostępnymi pakietami oraz usługami,
 • Raporty biznesowe (np. bilingi, doładowania, aktywacje numerów) oraz operacyjne (np. informacje o przeprowadzonych modyfikacjach danych w systemie) dają przekrojową wiedzę na temat działania operatora wirtualnego,
 • Obsługa przenoszenia numerów zgodna z obecnie używanymi standardami umożliwiająca migracje numerów ze wszystkimi aktualnymi operatorami. Pełne zautomatyzowanie procesu pozwala na praktycznie bezobsługową realizację zleceń przeniesienia numeru.

Comments are closed.