Business Intelligence

Business Intelligence

Wprowadzenie

Softelnet jest dystrybutorem produktu Oracle Business Intelligence (Oracle BI) oraz świadczy usługi wdrażania tego rozwiązania w przedsiębiorstwach. Oracle BI to kompleksowe narzędzie do wielowymiarowej analizy różnorodnych danych mających wpływ na działanie firmy. W odróżnieniu od innych rozwiązań tego typu, wszystkie jego składniki są zintegrowane w ramach jednej, wspólnej architektury, co umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do kompletu potrzebnych informacji. Głównym celem oprogramowania jest zapewnienie kadrze zarządzającej dostępu do danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania, zarządzania i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie Oracle BI zapewnia między innymi:

 • zintegrowane zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią przedsiębiorstwa,
 • prewencyjne wykrywanie i ostrzeganie o niekorzystnych trendach,
 • wielostopniowy proces analityczny,
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • aktualną i łatwo dostępną informację o stanie przedsiębiorstwa,
 • zaawansowane funkcje tworzenia i publikowania raportów.

Korzyści

 • ujednolicony, wielowymiarowy model informacji w przedsiębiorstwie z danych pochodzących z wielu źródeł, w tym relacyjnych baz danych, źródeł OLAP oraz pojedynczych plików poprzez wspólny interfejs użytkownika,
 • dostęp do informacji wieloma kanałami dostępu przy jednoczesnej gwarancji zachowania spójności i poprawność danych,
 • predyktywny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki łączeniu danych historycznych z aktualnymi. Analizy nie tylko typu „co się stało”, ale również „co się dzieje” w danej chwili i jakie są możliwości rozwoju sytuacji,
 • analiza naprowadzana i możliwość wywoływania procesów biznesowych bezpośrednio z systemu Oracle BI pozwalają na szybkie podejmowanie właściwych akcji w kontekście danej sytuacji,
 • szybki zwrot z inwestycji i zakończenie projektu Business Intelligence sukcesem, między innymi dzięki gotowym aplikacjom analitycznym dla systemów ERP oraz CRM.

Materiały

pdf6

Prezentacja aplikacji Oracle Business Intelligence w formacie PDF

 

pdf7

Opis systemu Oracle Business Intelligence w formacie PDF

Comments are closed.