Ksavi Monitor – monitorowanie infrastruktury

Ksavi Monitor – monitorowanie infrastruktury

Wprowadzenie

Ksavi Monitor to system zarządzania czujnikami pozwalający na automatyczne monitorowanie infrastruktury obiektów sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej, gazowniczej, wodno-kanalizacyjnej lub przemysłowej oraz dysponowania jednostkami interwencyjnymi. Został zaprojektowany tak, by mógł integrować pojedyncze sensory lub całe podsystemy monitoringu w jedną wspólną sieć czujników zarządzaną w zestandaryzowany sposób.

Zintegrowana aplikacja internetowa, pełniąca rolę centrum dyspozycyjnego, dostarcza dyspozytorowi aktualnych informacji o zdarzeniach pojawiających się w monitorowanej sieci. Intuicyjna i prosta obsługa aplikacji pozwala szybko przeanalizować aktualną sytuację oraz podjąć odpowiednią interwencję.

Dzięki zastosowaniu aplikacji przeznaczonej na urządzenia przenośne, personel mobilny posiada najnowsze informacje o przydzielanych mu zadaniach. Wykorzystanie takich technologii jak pozycjonowanie GPS, mapy cyfrowe oraz nawigacja pozwala na usprawnienie procesu monitorowania infrastruktury oraz zwiększenie efektywności wykonywanych prac.

Szerokie spektrum zastosowania systemu Ksavi Monitor obejmuje na przykład monitorowanie studzienek telekomunikacyjnych, linii przesyłowych sieci energetycznej, trakcji kolejowych, stanów alarmowych poziomu wody w akwenach wodnych i wiele innych.

Korzyści

 • Automatyczne monitorowanie elementów infrastruktury za pomocą czujników,
 • Zapewnienie lepszej opieki nad rozległą infrastrukturą przed takimi zdarzeniami jak uszkodzenie, awaria, kradzież, nieautoryzowany dostęp,
 • Wsparcie w utrzymaniu elementów infrastruktury w sprawnym stanie i powiadamianie o pojawiających się zdarzeniach w czasie rzeczywistym,
 • Integracja heterogenicznych systemów monitorowania w jeden spójny model,
 • Szybka propagacja informacji do dyspozytorów i jednostek interwencyjnych,
 • Optymalizacja pracy dyspozytora poprzez automatyzację procesów obsługi zleceń i alarmów,
 • Kontrola zasobów w magazynach oraz uszczelnienie procesów ich przepływu pomiędzy magazynami, pracownikami oraz miejscami instalacji.

Funkcjonalności

 • 8Zbieranie kompletu informacji o zdarzeniach pojawiających się w sieci monitoringu w czasie rzeczywistym,
 • Korelacja zdarzeń przy użyciu silnika regułowego, który filtruje zdarzenia pochodzące z czujników i automatycznie dokonuje wstępnej oceny,
 • Możliwość zastosowania różnego rodzaju czujników, np. reagujących na poruszenie, drgania, temperaturę, hałas,
 • Konfiguracja poszczególnych elementów sieci na kilku poziomach struktury,
 • Prezentacja na mapie położenia czujników, elementów infrastruktury monitoringu, obiektów monitorowanych oraz alarmów,
 • Korelacja alarmów z harmonogramami prac i aktualną lokalizacją personelu mobilnego w celu przypisania odpowiednich zadań interwencyjnych,
 • Obsługa zleceń standardowych, prac planowych, interwencji oraz zarządzanie warunkami SLA,
 • Ewidencja dowolnych zasobów magazynowych,
 • Raportowanie operacyjne i analityczne.

Aplikacje mobilne

 • Aktualne, szczegółowe informacje o przydzielonych pracownikowi zadaniach,
 • Mechanizmy synchronizacji danych i pracy w trybie „offline” zapewniają poprawne działanie aplikacji w trudnych warunkach terenowych,
 • Prezentacja zadań i zdarzeń na mapie oraz zintegrowane urządzenia takie jak GPS, kamera i czytnik kodów kreskowych wspierają pracownika mobilnego w efektywnej realizacji zadań,
 • Monitorowanie przemieszczania się jednostek terenowych dzięki informacjom pochodzącycm z odbiorników GPS umieszczonych przy każdej jednostce i wysyłanych w czasie rzeczywistym do centrum dyspozycyjnego,
 • Funkcja powiadamiania o gotowości do realizacji zlecenia na monitorowanym obiekcie umożliwia autoryzację wykonawcy i czasowe zdalne rozbrojenie czujnika przez dyspozytora.

Comments are closed.