Monitoring infrastruktury

Monitoring infrastruktury

Wprowadzenie

Utrzymywanie wysokiej jakości w działalności związanej z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych oraz usług sektora Utilities, takich jak energetyczne, ciepłownicze, gazownicze, wodno-kanalizacyjne, wymaga stałego monitorowania elementów wchodzących w skład rozległej infrastruktury. Awarie oraz przerwy w dostawie świadczonych usług często pociągają na sobą wysokie szkody społeczne i znaczne kary finansowe. Skuteczność interwencji nierzadko związana jest ze skoordynowanym wysiłkiem wielu ekip wykonawczych i dostępności aktualizowanych na bieżąco informacji.

Mając na uwadze odpowiedzialność, jaka ciąży na firmach działających w tym obszarze gospodarki, Softelnet przygotował rozwiązanie wspomagające je w kontrolowaniu stanu użytkowanej infrastruktury. Oferowane oprogramowanie pozwala na połączenie heterogenicznych systemów monitorowania w jeden, wydajny system umożliwiający szybką analizę aktualnej sytuacji oraz podjęcie odpowiednich środków naprawczych w przypadku pojawiania się problemów. Nasi projektanci dołożyli także starań, aby zapewnić obsługę zróżnicowanych rodzajów zdarzeń, tj. zadania okresowe, zadania priorytetowe, objęte SLA oraz nagłe awarie.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o możliwościach naszych rozwiązań, zapraszamy do zapoznania się z autorskim produktem:

  • Ksavi Monitor – – system pozwalający na automatyczne monitorowanie infrastruktury i dysponowanie jednostkami interwencyjnymi.

Comments are closed.