MatroX-Sales GSM – Wsparcie sprzedaży produktów GSM

MatroX-Sales GSM – Wsparcie sprzedaży produktów GSM

Wprowadzenie

MatroX-Sales GSM jest systemem informatycznym przeznaczonym na potrzeby handlu specjalistycznego, jakim jest zarządzanie rozbudowaną siecią dystrybucji produktów i usług dealerów GSM. W oparciu o przejrzysty interfejs użytkownika, system umożliwia kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa szybki dostęp do dowolnej informacji z sieci sprzedaży oraz możliwość centralnego nadzorowania nad całą siecią punktów sprzedaży (POS).

W systemie znajdują się standardowe funkcje pozwalające na: zarządzanie siecią dystrybucji, wspomaganie sprzedaży bezpośredniej i w punktach sprzedaży, rejestrację kontaktów z klientem, kontrolę standardów pracy oraz wspomaganie rozliczeń z operatorem. System MatroX-Sales GSM umożliwia wsparcie w codziennych zadaniach związanych ze sprzedażą produktów GSM (telefony, akcesoria itp), wykonywaniem aktywacji i modyfikacji usług oraz planów taryfowych, kontroli kwot refundacji, zarządzaniem magazynem w punkcie i magazynem centralnym, sprzedażą bezpośrednią. Realizacja powyższych procesów w oparciu o narzędzie MatroX-Sales GSM pozwala kontrolować poziom sprzedaży produktów i usług na każdym poziomie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (punkt, region-agent, centrala).

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności działań i obniżenie kosztów,
 • Zautomatyzowanie procedur sprzedaży i obsługi magazynowej,
 • Usprawnienie procesów rozliczania się z operatorem,
 • Stworzenie kompletnej bazy wiedzy na temat sieci sprzedaży, asortymentu, wysokości prowizji i refundacji na każdym poziomie struktury organizacyjnej oraz klientów,
 • Kontrola nad całą siecią sprzedaży oraz podległymi pracownikami,
 • Wsparcie dla wdrożenia systemu motywacyjnego sprzedawców opartego na kryteriach ilościowych i jakościowych,
 • Zarządzanie planami sprzedaży i kontrola ich realizacji.

Funkcjonalności

 • Sprzedaż promocyjna (terminal + SIM) dla różnych grup klientów (indywidualni, biznesowi),
 • Sprzedaż usług dodatkowych,
 • Zmiana planu taryfowego przez abonenta sieci GSM,
 • Zarządzanie magazynem w punkcie sprzedaży,
 • Naliczanie kwot refundacji za poszczególne terminale,
 • Naliczanie prowizji od nowych aktywacji,
 • Naliczanie prowizji od sprzedanych usług dodatkowych,
 • Kontrola kwot refundacji i prowizji z raportem otrzymanym od operatora GSM,
 • Kontrola przepływu terminali pomiędzy magazynem centralnym a magazynem punktu sprzedaży,
 • Składanie zamówień przez punkty sprzedaży i pełnomocników handlowych,
 • Analiza stanów i wyjść magazynowych dla poszczególnych modeli terminali, kart SIM, asortymentu PrePaid,
 • Harmonogramy pracy dla kanału sprzedaży bezpośredniej,
 • Kontakty z klientem biznesowym,
 • Kontrola jakości obsługi i wizualizacji punktu sprzedaży.

Comments are closed.