Ksavi Workflow – obieg dokumentów

Ksavi Workflow – obieg dokumentów

Wprowadzenie

Ksavi Workflow to system informatyczny służący do automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie w zakresie przepływu dokumentów, informacji oraz zadań pomiędzy pracownikami. Dzięki dostępowi do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej (także w wersji mobilnej), użytkownicy mogą uczestniczyć w procesie nie tylko wtedy, gdy przebywają w miejscu pracy.

System kompleksowo wspiera przekazywanie wszelkich informacji w firmie, skracając do minimum czas potrzebny na dostęp do kluczowych danych.

Użytkownik otrzymuje możliwość śledzenia na bieżąco danych przedsiębiorstwa, bezpieczną archiwizację dokumentów elektronicznych oraz standaryzację procesu obsługi i wykonywanych procedur.

Korzyści

 • 4zwiększenie efektywności pracy, dzięki szybkiemu przekazywaniu informacji w złożonych lub rozproszonych strukturach organizacyjnych,
 • obniżenie kosztów administracyjnych związanych ze standardowym sposobem tworzenia, przenoszenia i przechowywania dokumentów,
 • usprawnienie przepływu informacji między pracownikami, minimalizowanie problemów związanych z niedoprecyzowywanymi lub niepełnymi informacjami,
 • poprawa stopnia kontroli realizacji zadań i jakości dokumentów,
 • bezpieczna archiwizacja dokumentów, dzięki przechowywaniu danych na zabezpieczonych serwerach, systemowi uprawnień dostępu do dokumentów oraz cyklicznym tworzeniu kopii bezpieczeństwa,
 • usprawnienie podejmowania kluczowych decyzji, dzięki szybkiemu odszukiwaniu i zestawianiu dokumentów oraz zaawansowanemu modułowi raportów i widoków analitycznych.

Funkcjonalności

 • wsparcie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie,
 • archiwizacja dokumentów wewnętrznych firmy,
 • rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • ewidencja faktur i umów,
 • zaawansowane wyszukiwanie dokumentów na podstawie rożnych kryteriów,
 • elektroniczne zarządzanie zasobami i rezerwacjami,
 • planowanie zadań,
 • elektroniczne składowanie wniosków i formularzy,
 • przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami,
 • dostęp do historii zmian i wcześniejszych wersji dokumentów,
 • generowanie zestawień dokumentów,
 • tworzenie raportów z realizacji zadań,
 • tworzenie podsumowań dotyczących stanów wniosków.

Comments are closed.