Integracja systemów IT

Integracja systemów IT

Wprowadzenie

Usługi związane z integracją systemów IT skierowane są w szczególności do firm posiadających działające systemy informatyczne, które nie są ze sobą powiązane w sposób umożliwiający zadowalającą wymianę danych. Świadczenie tego typu usług, głównie w sektorze telekomunikacji, jest jednym z kluczowych obszarów działalności Softelnet od wielu lat.

Softelnet posiada wiedzę i doświadczenie w integracji między innymi otwartych systemów OSI (Open System Interconnection) wyposażonych w jeden lub kilka standardowych interfejsów wymiany danych (np. SNMP, CMIP, CORBA, XML, JDBC, HTML, FTP, LDAP, EJB, RMI) lub nietypowych rozwiązań opartych o niestandardowe protokoły tekstowe (protokoły typu ASCII). Oferujemy również wsparcie przy wdrożeniu i utrzymaniu rozwiązań SOA/EAI, między innymi opartych o platformę webMethods.

Przykładowe zastosowania usług integracji systemów IT obejmują:

  • wdrożenie u klienta procesów biznesowych wymagających współpracy pomiędzy heterogenicznymi systemami informatycznymi,
  • wymianę danych pomiędzy różnymi bazami danych lub bazami danych różnych producentów oraz reprezentację danych jednego systemu w bazie danych innego,
  • udostępnianie dowolnych informacji przechowywanych w bazie danych z wykorzystaniem standardowych sposobów wymiany danych, w tym zgodnych z SOA/EAI.

Korzyści

  • zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy różnymi systemami,
  • wzrost efektywności procesów biznesowych w firmie,
  • umożliwienie korelowania i ujednolicenia informacji przechowywanych w różnych systemach,
  • umożliwienie globalnego wglądu w stan wielu obszarów działalności firmy realizowanych przez różne systemy,
  • efektywniejsze wykorzystanie posiadanych danych.

Comments are closed.