Outsourcing IT

Wprowadzenie

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw w trosce o jakość swoich produktów i usług oraz optymalizację kosztów, decyduje się na różne formy outsourcingu informatycznego (w skrócie outsourcingu IT). Outsourcing IT daje klientowi możliwość wykorzystania zasobów i usług zewnętrznej firmy informatycznej, która może zrealizować szereg prac związanych z IT taniej i efektywniej.

Softelnet świadczy usługi outsourcingu specjalistów, doświadczonych w wykorzystaniu najwyższej klasy narzędzi i technologii informatycznych oraz nowoczesnych języków programowania. Przygotowani są oni do podjęcia współpracy na stanowiskach kierowników projektów, analityków, projektantów, programistów i testerów w formie pracy zdalnej lub w siedzibie klienta w kraju bądź za granicą.

Na świadczone usługi składają się w szczególności:

 • analiza wymagań,
 • opracowanie architektury i projektu systemu,
 • realizacja prac według uzgodnionego harmonogramu,
 • testy systemu i komponentów zależnych,
 • przekazanie do eksploatacji produkcyjnej,
 • utrzymanie systemu (usługa hot-line, modyfikacje systemu).

Podejmujemy się również outsourcingu całych projektów.

Korzyści

 • umożliwienie klientowi koncentracji na własnych celach strategicznych i realizowaniu przyjętej misji, powierzając wykonanie części zadań oraz projektów IT wyspecjalizowanym podmiotom spoza organizacji,
 • obniżenie kosztów operacyjnych i uproszczenie budżetowania przedsięwzięć w obszarze IT poprzez przeniesienie części obciążeń związanych z budowaniem kapitału ludzkiego na firmę outsourcingową,
 • szybki dostęp do wiedzy i kompetencji doświadczonych specjalistów z branży IT,
 • ułatwienie korzystania z nowoczesnych rozwiązań w zakresie IT,
 • obniżenie ryzyka prowadzenia inwestycji informatycznych dzięki podziałowi odpowiedzialności pomiędzy usługodawcę i zamawiającego,
 • uniknięcie kosztów związanych z koniecznością użycia nowoczesnego oprogramowania i platformy sprzętowej na czas produkcji.

Kompetencje

Nasi specjaliści posiadają szereg kompetencji technicznych popartych wieloletnim doświadczeniem oraz certyfikatami, między innymi Cisco Systems, Sun, Oracle, Microsoft, Lucent Technologies oraz Business Objects.
Języki programowania
(podstawowe)
 • Java, C, C++, C#,
 • SQL, PL/SQL,
 • Sybase PowerScript (PowerBuilder 8/9),
 • HTML, DHTML, JavaScript, CSS, Flash, XML, XSLT,
 • Python, Jython,
 • Delphi (Object Pascal), Pascal.
Systemy operacyjne
 • Unix (Linux, Digital, SunOS, AIX, HP-Unix),
 • Android, iOS, PalmOS, Symbian,
 • Windows 9x/NT/200x/XP/Vista/7/Mobile.
Bazy danych
 • Oracle,
 • PostgreSQL,
 • MySQL, MS SQL Server, MS Access.
Komunikacja rozproszona/
procesy biznesowe/ platformy
 • Web Services, Java RMI, JMS,
 • SOA, EAI,
 • BPEL, jBPM,
 • Business Intelligence,
 • LBS (Location Based Services),
 • .NET,
 • TIBCO iProcess, webMethods.
Technologie Java Serwery aplikacji/ serwery

 • BEA Weblogic, Apache Tomcat,
 • JBoss Application Server,
 • Glassfish,
 • IBM WebSphere Application Server.
Programowanie

 • Java Servlets, Java Applets, JavaScript,
 • JSP, JSF, AJAX, GWT.
Graficzny interfejs użytkownika:

 • Java Swing,
 • AWT, SWT.
Persystencja danych:

 • JDBC, ODBC, JDO, JPA,
 • Hibernate.
Bezpieczeństwo danych:

 • CA (Java Cryptography Architecture),
 • JAAS (Java Authentication and Authorization Service),
 • GSS (Java Generic Security Services),
 • JSSE (Java Secure Socket Extension).
Pozostałe:

 • Jasper Reports, Jakarta commons,
 • Drools, AspectJ, JBoss Seam, Spring framework,
 • J2EE Design Patterns.
Protokoły zarządzania
 • CORBA (Common Object Request Broker Architecture),
 • SNMP (Simple Network Management Protocol),
 • CMIP (Common Management Information Protocol),
Protokoły sieciowe
 • TCP/IP, FTP, Telnet, Ethernet, SSH, HTTP, HTTPS,
 • CGI (Common Gateway Interface),
 • SNMP (Simple Network Management Protocol),
 • CMIP (Common Management Information Protocol).
Telekomunikacja
 • OSS (Operations Support Systems),
 • Intelligent Network, Routing Protocols,
 • GPRS/EDGE, WIFI, VPN,
 • TMN (Telecommunication Management Network),
 • EJB, SOA/EAI.

Krok po kroku

Przykładowy proces rozpoczęcia współpracy w zakresie outsourcingu IT wygląda następująco:

 • klient przedstawia swoje wymagania w zakresie kompetencji, wymaganej liczby specjalistów oraz czasu realizacji,
 • Softelnet przedstawia klientowi listę oraz CV specjalistów proponowanych do wykonania usługi,
 • klient przeprowadza weryfikację kandydatów poprzez konsultacje telefoniczne lub spotkania,
 • po akceptacji kandydatów przez klienta następuje podpisanie umowy ramowej (wraz z klauzulą poufności) w ramach której realizowane będą zlecenia,
 • rozpoczęcie prac.

Comments are closed.