Optymalizacja procesów biznesowych, doświadczenie, produkty.

Optymalizacja procesów biznesowych

Softelnet jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań i usług informatycznych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw lub przedsiębiorców. Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z partnerami z różnych sektorów gospodarki i znajomość nowoczesnych technologii gwarantuje dostarczanie produktów i usług na najwyższym poziomie. Wykorzystywane w naszych produktach technologie: GIS, CAD 3D, workflow, magazyn, aplikacje mobilne, umożliwiają efektywne wykorzystanie ich w codziennej pracy. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o jak największym stopniu automatyzacji pracy. Połączenie narzędzi do planowania przestrzennego (GIS, CAD 3D) z możliwością wytworzenia pełnej wyceny tego zadania (workflow, magazyn) i późniejszej jego realizacji (harmonogram, aplikacja mobilna) pozwala ograniczyć czynności pracowników związane z opracowaniem dokumentacji.

Telekomunikacja i utilites

2

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Softelnet, w którym posiada bogate doświadczenie jest budowa oraz integracja systemów telekomunikacyjnych związanych z obszarem zarządzania ewidencją majątku operatora sieci FTTH. Produkty Ksavi Network Operations oraz Ksavi Workforce zapewniają obsługę procesów związanych z planowaniem, budową i eksploatacją szerokopasmowej sieci FTTH/DOCSIS. Platforma GIS, silnik workflow i wbudowane funkcje magazynu zapewniają kompleksową obsługę zadań związanych z wyceną, procesem zakupowym i późniejszą realizacją inwestycji. Moduł ewidencji (GIS, CAD) zapewnia możliwość eksploatacji i utrzymania infrastruktury FTTH/DOCSIS  w okresie dostarczania usług, oferując platformę z pełną informacją cyfrową o posiadanych zasobach.

Outsourcing IT

3

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw w trosce o jakość swoich produktów i usług oraz optymalizację kosztów, decyduje się na różne formy outsourcingu informatycznego (w skrócie outsourcingu IT). Nasze doświadczenie w tym obszarze pozwoli wybrać dla Twojej firmy najlepszą formę Outsourcingu IT. Nasza współpraca z operatorami różnych technologii telekomunikacyjnych umożliwia realizację wielu ciekawych rozwiązań. Oferujemy kilka wariantów usług outsourcingowych, od najprostszych związanych z zapewnieniem dostępu do specjalistów IT, poprzez bardziej zaawansowane usługi w modelu tzw. chmury (Cloud), do najbardziej wyrafinowanych rozwiązań dostarczając brakujące usługi dla operatorów lub przedsiębiorców, którzy chcą się wyróżniać na rynku wykorzystując nowoczesne technologie.

Zarządzanie standardami

4

Aplikacja internetowa Ksavi Auditor przeznaczona jest dla każdej firmy dążącej do wzrostu jakości świadczonych usług i sukcesu w stosowaniu wysokich standardów organizacyjnych, w szczególności dla kadry zarządzającej. Elastyczny moduł do definicji ankiet wraz z modułem planowania i harmonogramowania wykonywania testów lub check-listy pozwala na automatyzację procesu kontroli. Moduł raportów wykorzystujący graficzny mechanizm tworzenia przekrojowych analiz pozwala na zaawansowaną analizę wyników i danych zebranych w czasie kampanii.

Zarządzanie pracami serwisowymi

5

Ksavi Workforce to aplikacja internetowa przeznaczona dla przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć jakość świadczonych usług, zminimalizować koszty ich wykonywania, przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania: czasem pracy pracowników, kompetencjami, urządzeniami specjalistycznymi oraz optymalizacji procedur magazynowych. Moduł GIS pozwala na zarządzanie zadaniami z poziomu mapy. Elastyczny mechanizm do importu/exportu dokumentów magazynowych zapewnia integrację z istniejącym systemem ERP.

Provisionig usług

6

Ksavi Provisioning to system informatyczny wspierający dostarczanie i utrzymywanie usług świadczonych przez dostawców usług telekomunikacyjnych m.in. operatorów telewizji kablowych, dostawców usług internetowych. Wbudowany silnik workflow i moduł magazynu zasobów pozwala na wysoki poziom automatyzacji procesu dostarczania usługi.

Comments are closed.